Blogs

Lagere school

Alle kinderen van de lagere school kunnen oefenen op www.bingel.be/welcome/

De inloggegevens kan je terugvinden in de agenda van je kind.

Veel oefenplezier!

Juf Greet en juf Evelien

Het vierde leerjaar kan oefenen op de volgende links:

http://blog4deleerjaarsinte-mariaschool.skynetblogs.be/

Veel oefenplezier!