Inschrijven / instappen

Kennismaken met onze school?

  • Opendeurdag: zaterdag 16 maart 2019 (10u-12u)
  • Schoolfeest: zaterdag 18 mei 2019
  • Gewoon na afspraak met de directie: via telefoon 015/55.12.27 of via mail directie@sintemariaschool.be

 

Instapdata 2018-2019 / Kom-eens-zien-dagen

Dit schooljaar kan er nog ingestapt worden op de volgende momenten:

  • 5 november 2018: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 23 oktober 2018 (13u10-14u)
  • 7 januari 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 18 december 2018 (13u10-14u)
  • 1 februari 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 29 januari 2019 (13u10-14u)
  • 11 maart 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 26 februari 2019 (13u10-14u)
  • 23 april 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 2 april 2019 (13u10-14u)
  • 3 juni 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 28 mei 2019 (13u10-14u)

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 en voor kinderen geboren in 2017

Het LOP basisonderwijs regio Mechelen (Lokaal Overlegplatform) heeft de data voor inschrijvingen vastgelegd voor het schooljaar 2019-2020. U kan steeds terecht voor meer info op hun website www.lop.be 

LOP infobrochure 

LOP Tijdslijn

Concreet betekent dit voor inschrijvingen in onze school:

 

1. Voorrangsperiode broers en zussen uit dezelfde leefentiteit* van 12 maart 2019, 8.30 uur tot en met 27 maart 2019, 12.00 uur

* Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

-broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Maak hiervoor best een afspraak met het secretariaat of de directie.

 

2. Kinderen van personeelsleden van 29 maart 2019, 8.30 uur tot en met 1 april 2019, 16.00 uur

 

3. Nieuwe leerlingen (indicator en niet-indicator* leerlingen) van 26 april 2019, 8.30 uur tot en met 14 mei 2019, 16.00 uur

* Indicatorleerlingen zijn

-kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;

-kinderen die geplaatst zijn;

-kinderen van rondreizende ouders

-kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

*Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

*Het aantal indicator en niet-indicatorleerlingen is op voorhand vastgelegd.

 

4. Vrije inschrijvingen vanaf 27 mei 2019, 8.30 uur

Inschrijven kan enkel tijdens schooldagen en tijdens de schooluren. De inschrijvingen gebeuren ter plaatse en volgens chronologie (principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’.)

Mochten bepaalde klassen volzet verklaard worden, dan kan u nog steeds contact opnemen met de school om op een wachtlijst gezet te worden. Er kunnen immers nog altijd verschuivingen plaatsvinden (bv. kinderen die verhuizen, naar een andere school gaan enz.). U kan daarvoor de school contacteren via telefoon of mail.