Inschrijven / instappen

Kennismaken met onze school?

  • Opendeurdag: zaterdag 6 februari 2021 (10u-13u)
  • Schoolfeest: zaterdag 29 mei 2021
  • Gewoon na afspraak met de directie: via telefoon 015/55.12.27   GSM: 0495/89.23.81 of via mail: directie@sintemariaschool.be

 

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?

Via deze link kan je met de geboortedatum van je kind makkelijk de instapdatum berekenen:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

Instapdata 2020-2021 / Kom-eens-zien-dagen

Dit schooljaar kan er ingestapt worden op de volgende momenten:

  • 9 november 2020: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 20 oktober 2020 (13u10-14u)
  • 4 januari 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 8 december 2020 (13u10-14u)
  • 1 februari 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 19 januari 2021 (13u10-14u)
  • 22 februari 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 2 februari 2021 (13u10-14u)
  • 19 april 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 23 maart 2021 (13u10-14u)
  • 17 mei 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 27 april 2021 (13u10-14u)

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 en voor kinderen geboren in 2019

Wij wachten hiervoor nog op richtlijnen van het LOP Mechelen.  Van zodra de procedure en de aanmeldingsmomenten beschikbaar zijn, zullen we ze op onze website plaatsen. 

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 en voor kinderen geboren in 2018

Het LOP basisonderwijs regio Mechelen (Lokaal Overlegplatform) heeft de data voor inschrijvingen vastgelegd voor het schooljaar 2020-2021. U kan steeds terecht voor meer info op hun website www.lop.be 

Raadpleeg via deze link de laatste info omtrent inschrijvingen waarbij rekening gehouden wordt met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

http://www.naarschoolinregiomechelen.be

 

Concreet betekent dit voor inschrijvingen in onze school:

1. Voorrangsperiode broers en zussen uit dezelfde leefentiteit* / kinderen van personeelsleden van 13 januari 2020, 8.40 uur tot en met vrijdag 24 januari 2020, 15.30 uur  –  Deze kinderen moeten niet digitaal aangemeld worden.  De inschrijving gebeurt op school na telefonische afspraak.

* Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

-broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Maak hiervoor best een afspraak met het secretariaat of de directie.

 

2. Aanmeldingen nieuwe leerlingen (indicator en niet-indicator* leerlingen) van maandag 2 maart 2020, 12.00 uur tot en met dinsdag 21 maart 2020, 12.00 uur – Deze kinderen moeten digitaal aangemeld worden binnen de aangegeven periode.

* Digitale aanmeldingen gebeuren via: www.kiesjeschool.be 

* 24 april 2020 – vanaf 12 uur: bekendmaking resultaten van de aanmeldingen.  Ouders kunnen het resultaat raadplegen op het ouderportaal van het aanmeldsysteem en krijgen een e-mail.

* Indicatorleerlingen zijn

-kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;

-kinderen die geplaatst zijn;

-kinderen van rondreizende ouders

-kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

*Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

*Het aantal indicator en niet-indicatorleerlingen is op voorhand vastgelegd.

 

3. Inschrijvingen aangemelde kinderen met ticket van 4 mei 2020, 8.40 uur tot en met 26 mei 2020, 15.30 uur.

* Na telefonisch contact kan je terecht op de school voor de administratie omtrent de inschrijving.  Breng de ISI+ kaart of KIDS-ID van je kind mee.

* We vragen aan alle ouders om uitzonderlijk (COVID-19 maatregelen) de komende periode de inschrijvingspapapieren zo veel als mogelijk thuis in te vullen en terug te bezorgen aan de school.  Neem contact op met de school als je graag een digitale versie van de documenten wenst.

4. Vrije inschrijvingen vanaf 29 mei 2020, 8.40 uur

* Inschrijven kan enkel tijdens schooldagen en tijdens de schooluren. De inschrijvingen gebeuren ter plaatse en volgens chronologie (principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’).  Breng de ISI+ kaart of KIDS-ID van je kind mee. We vragen aan alle ouders om i.f.v. de bestrijding van de COVID-19 maatregelen om telefonisch contact op te nemen met de school voor inschrijvingen.  We trachten zo veel als mogelijk de documenten via mail naar alle ouders door te sturen.

* Mochten bepaalde klassen volzet verklaard zijn, dan kan u nog steeds contact opnemen met de school om op een wachtlijst gezet te worden. Er kunnen immers nog altijd verschuivingen plaatsvinden (bv. kinderen die verhuizen, naar een andere school gaan enz.). U kan daarvoor de school contacteren via telefoon of mail.