Inschrijven / instappen

Kennismaken met onze school?

  • Opendeurdag: zaterdag 16 maart 2019
  • Schoolfeest: zaterdag 18 mei 2018
  • Gewoon na afspraak met de directie: via telefoon 015/55.12.27 of via mail directie@sintemariaschool.be

 

Instapdata 2018-2019 / Kom-eens-zien-dagen

Dit schooljaar kan er nog ingestapt worden op de volgende momenten:

  • 5 november 2018: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 23 oktober 2018 (13u10-14u)
  • 7 januari 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 18 december 2018 (13u10-14u)
  • 1 februari 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 29 januari 2019 (13u10-14u)
  • 11 maart 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 26 februari 2019 (13u10-14u)
  • 23 april 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 2 april 2019 (13u10-14u)
  • 3 juni 2019: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 28 mei 2019 (13u10-14u)

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 en voor kinderen geboren in 2016

Het LOP basisonderwijs regio Mechelen (Lokaal Overlegplatform) heeft de data voor inschrijvingen vastgelegd voor het schooljaar 2018-2019. U kan steeds terecht voor meer info op hun website www.lop.be

Concreet betekent dit voor inschrijvingen in onze school:

 

1. Voorrangsperiode broers en zussen uit dezelfde leefentiteit* van 1 maart 2018, 8.30 uur tot 16 maart 2018, 16.00 uur

* Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

-broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Maak hiervoor best een afspraak met het secretariaat of de directie.

 

2. Kinderen van personeelsleden van 22 maart 2018, 8.30 uur tot 23 maart 2018, 16.00 uur

 

3. Indicator en niet-indicator* leerlingen van 18 april 2018, 8.30 uur tot 4 mei 2018, 12.00 uur

* Indicatorleerlingen zijn

-kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;

-kinderen die geplaatst zijn;

-kinderen van rondreizende ouders

-kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

*Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

*Het aantal indicator en niet-indicatorleerlingen is op voorhand vastgelegd.

 

4. Vrije inschrijvingen vanaf 21 mei 2018, 8.30 uur

Inschrijven kan enkel tijdens schooldagen en tijdens de schooluren. De inschrijvingen gebeuren ter plaatse en volgens chronologie (principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’.)

Mochten bepaalde klassen volzet verklaard worden, dan kan u nog steeds contact opnemen met de school om op een wachtlijst gezet te worden. Er kunnen immers nog altijd verschuivingen plaatsvinden (bv. kinderen die verhuizen, naar een andere school gaan enz.). U kan daarvoor de school contacteren via telefoon of mail.