Inschrijven / instappen

Kennismaken met onze school?

  • Opendeurdag: zaterdag 19 februari 2022 (10u-13u): 

Binnenkort mag je kleuter naar school. Een belangrijke stap voor je kleuter, maar ook een belangrijke stap voor jullie als ouder.  Bij de keuze van een school wil je graag de sfeer van de school opnemen, kennismaken met het leerkrachtenteam, … .

Schrijf je in voor de opendeurdag door een mailtje te sturen naar directie@sintemariaschool.be.  Je krijgt dan een tijdstip toegewezen om kennis te maken met de school.

Bekijk alvast het volgende filmpje over onze school: https://www.youtube.com/watch?v=8zji9OTouEU en onze onthaalklas: https://www.youtube.com/watch?v=fIbA1pw0yyA&feature=youtu.be

  • Schoolfeest: zaterdag 14 mei 2022
  • Gewoon na afspraak met de directie: via telefoon: 015/55.12.27 of GSM: 0495/89.23.81 of via mail: directie@sintemariaschool.be

 

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?

Via deze link kan je met de geboortedatum van je kind makkelijk de instapdatum berekenen:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

Instapdata 2021-2022 / Kom-eens-zien-dagen

Dit schooljaar kan er ingestapt worden op de volgende momenten:

  • 1 september 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op maandag 30 augustus 2021 (18-19u)
  • 8 november 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op dinsdag 19 oktober 2021 (13u10-14u)
  • 10 januari 2022: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op dinsdag 14 december 2021 (13u10-14u).  Naar aanleiding van de nieuwe regels ter bestrijding van COVID werd deze kijkdag verplaatst naar zaterdag 14 december van 10-12 uur.  Ouders krijgen een mail om op afspraak een bezoek aan de school te brengen samen met hun kleuter.
  • 1 februari 2022: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op dinsdag 25 januari 2022 (13u10-14u). Naar aanleiding van de nieuwe regels ter bestrijding van COVID werd deze kijkdag verplaatst naar zaterdag 22 januari 2022.  Ouders krijgen een mail om op afspraak een bezoek aan de school te brengen samen met hun kleuter. 
  • 7 maart 2022: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op dinsdag 15 februari 2022 (13u10-14u).  Naar aanleiding van de nieuwe regels ter bestrijding van COVID werd deze kijkdag verplaatst naar zaterdag 22 januari 2022.  Ouders krijgen een mail om op afspraak een bezoek aan de school te brengen samen met hun kleuter.
  • 19 april 2022: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op dinsdag 22 maart 2022 (13u10-14u)
  • 30 mei 2022: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op dinsdag 10 mei 2022 (13u10-14u)

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 en voor kinderen geboren in 2020

Het LOP basisonderwijs regio Mechelen (Lokaal Overlegplatform) heeft de data voor inschrijvingen vastgelegd voor het schooljaar 2021-2022. U kan steeds terecht voor meer info op de website www.kiesjeschool.be  

Concreet betekent dit voor inschrijvingen in onze school:

1. Voorrangsperiode broers en zussen uit dezelfde leefentiteit* / kinderen van personeelsleden van maandag 7 februari 2022, 9 uur tot en met vrijdag 18 februari 2022, 15 uur  –  Deze kinderen moeten niet digitaal aangemeld worden.  De inschrijving gebeurt op school na telefonische afspraak.

* Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

-broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Maak hiervoor best een afspraak met het secretariaat of de directie.

 

2. Aanmeldingen nieuwe leerlingen (indicator en niet-indicator* leerlingen) van maandag 7 maart 2022, 12.00 uur tot en met vrijdag 1 april 2022, 12.00 uur – Deze kinderen moeten digitaal aangemeld worden binnen de aangegeven periode.

* Digitale aanmeldingen gebeuren via: www.kiesjeschool.be 

* 29/04/2021: bekendmaking resultaten van de aanmeldingen (11 uur).  Ouders kunnen het resultaat raadplegen op het ouderportaal van het aanmeldsysteem en krijgen een e-mail.

* Indicatorleerlingen zijn

-kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;

-kinderen die geplaatst zijn;

-kinderen van rondreizende ouders

-kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

*Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

*Het aantal indicator en niet-indicatorleerlingen is op voorhand vastgelegd.

 

3. Inschrijvingen aangemelde kinderen met ticket van 5 mei 2022, 8.40 uur tot en met 31 mei 2021, 15.30 uur.

* Na telefonisch contact kan je terecht op de school voor de administratie omtrent de inschrijving.  Breng de ISI+ kaart of KIDS-ID van je kind mee.

4. Vrije inschrijvingen vanaf maandag 1 juni 2022, 9 uur

* Inschrijven kan enkel tijdens schooldagen en tijdens de schooluren. De inschrijvingen gebeuren ter plaatse en volgens chronologie (principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’).  Breng de ISI+ kaart of KIDS-ID van je kind mee. We vragen aan alle ouders om i.f.v. de bestrijding van de COVID-19 maatregelen om telefonisch contact op te nemen met de school voor inschrijvingen.

* Mochten bepaalde klassen volzet verklaard zijn, dan kan u nog steeds contact opnemen met de school om op een wachtlijst gezet te worden. Er kunnen immers nog altijd verschuivingen plaatsvinden (bv. kinderen die verhuizen, naar een andere school gaan enz.). U kan daarvoor de school contacteren via telefoon of mail.