Inschrijven / instappen

Kennismaken met onze school?

  • Opendeurdag: zaterdag 6 februari 2021 (10u-13u): geannuleerd – meer info

Binnenkort mag je kleuter naar school. Een belangrijke stap voor je kleuter, maar ook een belangrijke stap voor jullie als ouder.  Bij de keuze van een school wil je graag de sfeer van de school opnemen, kennismaken met het leerkrachtenteam, … .

Op dit ogenblik stellen we echter vast dat de verspreiding van het COVID-19 virus in ons land nog van die aard is dat we geen “bubbelbezoeken” mogen toelaten in onze school.  Dit om het risico van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan.

Wil je meer info over onze school ontvangen?  Stuur een mailtje naar directie@sintemariaschool.be.  We houden je dan verder digitaal op de hoogte van nieuwe initiatieven in onze school.  Uiteraard hopen we jullie later nog te ontmoeten wanneer bezoeken wel terug mogelijk zijn.

Bekijk alvast het volgende filmpje over onze school: https://www.youtube.com/watch?v=8zji9OTouEU en onze onthaalklas: https://www.youtube.com/watch?v=fIbA1pw0yyA&feature=youtu.be

  • Schoolfeest: zaterdag 29 mei 2021: Concept i.f.v. de dan geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19.
  • Gewoon na afspraak met de directie: via telefoon 015/55.12.27   GSM: 0495/89.23.81 of via mail: directie@sintemariaschool.be

 

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?

Via deze link kan je met de geboortedatum van je kind makkelijk de instapdatum berekenen:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

Instapdata 2020-2021 / Kom-eens-zien-dagen

Dit schooljaar kan er ingestapt worden op de volgende momenten:

  • 9 november 2020: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 20 oktober 2020 (13u10-14u)
  • 4 januari 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op zaterdag 19 december 2020 tussen 10-12 uur.  Omwille van de maatregelen ter bestrijding van covid-19 organiseren we onze kijkdag in het weekend.  Elke ouder krijgt ook een vooraf bepaald tijdstip voor het bezoek. De klasjuf zal via mail een uitnodiging versturen.
  • 1 februari 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op zaterdag 16 januari 2021 tussen 10-12 uur.  Omwille van de maatregelen ter bestrijding van covid-19 organiseren we onze kijkdag in het weekend.  Elke ouder krijgt ook een vooraf bepaald tijdstip voor het bezoek.  De klasjuf zal via mail een uitnodiging versturen.
  • 22 februari 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op zaterdag 16 januari 2021 tussen 10-12 uur.  Omwille van de maatregelen ter bestrijding van covid-19 organiseren we onze kijkdag in het weekend.  Elke ouder krijgt ook een vooraf bepaald tijdstip voor het bezoek.
  • 19 april 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 23 maart 2021 (13u10-14u) – voorlopig uitgesteld omwille van de covid-19 maatregelen – Alternatief voor de kom-eens-zien-dag zal uitgewerkt worden.
  • 17 mei 2021: deze kinderen mogen al eens een kijkje komen nemen in de klas op 27 april 2021 (13u10-14u)

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 en voor kinderen geboren in 2019

Het LOP basisonderwijs regio Mechelen (Lokaal Overlegplatform) heeft de data voor inschrijvingen vastgelegd voor het schooljaar 2021-2022. U kan steeds terecht voor meer info op hun website www.lop.be 

Raadpleeg via deze link de laatste info omtrent inschrijvingen waarbij rekening gehouden wordt met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

http://www.naarschoolinregiomechelen.be 

 

Concreet betekent dit voor inschrijvingen in onze school:

1. Voorrangsperiode broers en zussen uit dezelfde leefentiteit* / kinderen van personeelsleden van 11 januari 2021, 9 uur tot en met vrijdag 22 januari 2021, 15 uur  –  Deze kinderen moeten niet digitaal aangemeld worden.  De inschrijving gebeurt op school na telefonische afspraak.

* Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

-broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

-kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Maak hiervoor best een afspraak met het secretariaat of de directie.

 

2. Aanmeldingen nieuwe leerlingen (indicator en niet-indicator* leerlingen) van maandag 1 maart 2021, 12.00 uur tot en met vrijdag 26 maart 2021, 12.00 uur – Deze kinderen moeten digitaal aangemeld worden binnen de aangegeven periode.

* Digitale aanmeldingen gebeuren via: www.kiesjeschool.be 

* 23/04/2021: bekendmaking resultaten van de aanmeldingen (14 uur).  Ouders kunnen het resultaat raadplegen op het ouderportaal van het aanmeldsysteem en krijgen een e-mail.

* Indicatorleerlingen zijn

-kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;

-kinderen die geplaatst zijn;

-kinderen van rondreizende ouders

-kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

*Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

*Het aantal indicator en niet-indicatorleerlingen is op voorhand vastgelegd.

 

3. Inschrijvingen aangemelde kinderen met ticket van 3 mei 2021, 8.40 uur tot en met 26 mei 2021, 15.30 uur.

* Na telefonisch contact kan je terecht op de school voor de administratie omtrent de inschrijving.  Breng de ISI+ kaart of KIDS-ID van je kind mee.

4. Vrije inschrijvingen vanaf maandag 7 juni 2021, 9 uur

* Inschrijven kan enkel tijdens schooldagen en tijdens de schooluren. De inschrijvingen gebeuren ter plaatse en volgens chronologie (principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’).  Breng de ISI+ kaart of KIDS-ID van je kind mee. We vragen aan alle ouders om i.f.v. de bestrijding van de COVID-19 maatregelen om telefonisch contact op te nemen met de school voor inschrijvingen.

* Mochten bepaalde klassen volzet verklaard zijn, dan kan u nog steeds contact opnemen met de school om op een wachtlijst gezet te worden. Er kunnen immers nog altijd verschuivingen plaatsvinden (bv. kinderen die verhuizen, naar een andere school gaan enz.). U kan daarvoor de school contacteren via telefoon of mail.