onze school

Onze visie

We drukken onze visie graag uit met een mooi beeld dat je terugvindt in ons logo.

Onze school wil zijn zoals een nest:

 

Een warm nest

Geborgenheid vinden we heel belangrijk. Dit willen we als school uitstralen. We trachten ernaar dat iedereen zich goed voelt. We streven ernaar dat elk kind zich op een positieve en realistische manier ontwikkelt.

Voorbeelden:

–              peter- en meterschap tussen de leerlingen van het 6de en 1ste leerjaar

–              klasdoorbrekend leesproject

–              kindje van de dag/week

–              onthaal bij het begin van de dag

–              kringgesprek

–              gevoelsmeter

–              jarige vieren

–              …

 

Een actief nest

Via een samenhangend, gevarieerd en zo uitdagend mogelijk aanbod willen we de eindtermen en ontwikkelingsdoelen nastreven.

Voorbeelden:

–              hoekenwerk

–              keuzebord

–              zelfstandig werk

–              creadagen / talentendagen

–              uitstappen / exploratie

–              keuze van de methodes voor taal en rekenen

–              …

 

Een breed nest

Als leerkracht bieden we een brede basiszorg aan door preventief en remediërend te werken. We gaan hierbij planmatig, doelgericht en gestructureerd te werk, rekeninghoudend met de beginsituatie van de leerlingen. We volgen de ontwikkeling van de leerling systematisch op door regelmatig te observeren en te evalueren om gericht te kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van het kind. Uiteraard gebeurt dit alles in dialoog met de ouders omdat we “gedeelde zorg” belangrijk vinden. Waar nodig wordt er gezorgd voor bijkomende hulp en ondersteuning via de zorgcoördinator, zorgjuf, clb, logo, kiné… Een nest van iedereen. Onze school staat niet op zich. We zijn verbonden met en worden gedragen door het schoolteam, de buurt (jeugdbeweging), de parochie én de ouders.

Voorbeelden:

–              spelmiddag van de chiro

–              vieringen, eerste communie

–              participatie van ouders bij de schooltuin, talentendagen

–              schoolraad en ouderraad

–              voorleesweek

–              …

 

Een waardevol nest

Als zachte dons in het nest geven we onze waarden: “respect, waardering en zorgzaamheid”, door aan elk kind. Deze komen o.a. tot uiting in onze godsdienstlessen, project sociale vaardigheden en onze dagelijkse omgang met elkaar.

Voorbeelden:

–              onze vieringen,

–              solidariteitsacties,

–              leerlingenraad,

–              project Frieke en Froefroe,

–              de schooltuin

–              ….

 

Centraal in ons nest bevinden zich de kinderen met elk hun eigen persoonlijkheid, talenten, beperkingen en achtergrond. We streven ernaar dat de kinderen kritisch, leergierig, zelfstandig, communicatief en sociaal ons nest kunnen verlaten. Tot slot willen wij onszelf blijvend kritisch bevragen of we slagen in ons streven en willen onze visie na verloop van tijd bewust her- of vernieuwen.

 

Als kinderen klein zijn moet

je ze diepe wortels geven.

Als ze groter worden…

vleugels

(Indische wijsheid)

Ons anti-pestbeleid

Hieronder kan je ons anti-pestbeleid terugvinden:

Ons schoolreglement

Hieronder kan je ons nieuwe schoolreglement (vanaf 1 september 2023) terugvinden:

Schooluren / voor- en naschoolse opvang

De school organiseert voor- en naschoolse opvang. Vanaf 7u25 zijn de kinderen welkom.

8u40: start van de lessen

10u25-10u40: speeltijd

10u40-11u55: les

11u55-13u10: middagpauze

13u10-14u25: les

14u25-14u40: speeltijd

14u40-15u30: les

Op onze school is er nabewaking tot 18u. Op woensdag tot 13.10u.

Vrije dagen / studiedagen / vakantiedagen van onze school

Hieronder kan u de vrije dagen / studiedagen / vakantiedagen (2023-2024) van onze school terugvinden:

Zorgboekje van onze school

Hieronder kan u het zorgboekje van onze school terugvinden:

Afwezigheden voorbeeldbriefje ouders

Wanneer kinderen leerplichtig zijn, mogen ouders 4 keer per jaar zelf een briefje schrijven bij ziekte. Hieronder kan u het voorbeeldbriefje van onze school terugvinden:

Busvervoer van en naar de school

Er is de mogelijkheid om tegen betaling met de bus van en naar de school te komen.

Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met ons secretariaat.

Busroute Bonheiden – Gebo/Gekko/Klim Op/Sinte Mariaschool

Busritten zijn van 7.30u tot 8.30u en van 15.45u tot 17.00u en op woensdag van 11.30u tot 13.00u.

Begeleiding op de bus: Greet Schueremans, Gaston Verhoeven, Frank Geerts

Chauffeur: Ben Cuypers

 

Indien uw kind niet kan meerijden gelieve de bus dan op tijd te verwittigen ( 0493/74 06 33)

Woensdag = fruitdag

Op woensdag brengen de kinderen een stukje fruit of groente mee naar school in plaats van koekjes.

Verjaardag op school

We brengen geen cadeautjes mee naar school. We vieren liever een verjaardag samen met een stukje cake, wafel, fruitsap of een andere lekkernij.

Refter

We vragen een forfaitaire vergoeding voor de drank (soep en melk). Brooddozen dienen gemerkt te worden met de naam van uw kind (geen aluminiumfolie gebruiken a.u.b.). 

Luizen

Regelmatig worden de haren van de kinderen gecontroleerd door het kriebelteam. 

Heeft je kind neten of luizen, lees dan volgende info door.

Of bekijk het volgende filmpje: Filmpje luizen uitroeien in 8 stappen